Rychlé hledání
hledání

Banana Chiquíta team

chiquíta

Zalo¾ení: 2001
Sezóny: 33
Hrajeme: 4.D ligu

Popis:Fotbalový klub Banana Chiquíta byl zalo¾en spolu¾áky z Gymnázia Na Pra¾aèce v roce 2001. Nejvìt¹ím úspìchem bylo obsazení 3. místa ve 3. lize v sezónì JARO 2009!!!

Vyhrané zápasy v sezónì:V¹echny
zpìt

 

Zápas Skóre Datum a èas Høi¹tì
Skleòák AC vs. Banana Chiquíta 2:5 2022-10-18 19:30:00 Prkop
Banana Chiquíta vs. Masokombinát 6:1 2022-10-04 19:30:00 Aritma
Banana Chiquíta vs. Kerata Chíjos 5:1 2022-09-06 19:15:00 Bìchovice
Banana Chiquíta vs. Prague St. Gentlemen 7:2 2022-05-16 19:15:00 Koráb
Banana Chiquíta vs. Libeò SK A 10:3 2022-04-04 19:30:00 Tempo
Parádníci vs. Banana Chiquíta 1:4 2020-10-05 20:30:00 Na ©ancích 2
Cvrèci FC vs. Banana Chiquíta 3:4 2020-09-15 20:30:00 ©tìrboholy 2
Banana Chiquíta vs. Ramutant CF 6:0 2020-09-07 20:30:00 ©tìrboholy 2
Real Praha A vs. Banana Chiquíta 2:6 2019-12-03 20:30:00 SC Bìchovice
Banana Chiquíta vs. Pìstební dìlníci 10:0 2019-11-19 18:15:00 ©tìrboholy
Libeò SK vs. Banana Chiquíta 2:5 2019-11-12 18:15:00 Dìkanka
Banana Chiquíta vs. Tatran Válec 7:2 2019-09-03 20:30:00 Bìchovice
Rum Zahoøany HT vs. Banana Chiquíta 1:2 2019-06-27 19:00:00 Mikulova
Modrý Svinì A vs. Banana Chiquíta 0:1 2019-06-06 19:15:00 Koráb
Footside vs. Banana Chiquíta 4:5 2019-04-25 19:00:00 Pra¾aèka
Banana Chiquíta vs. Démoni 4:2 2019-04-11 19:15:00 ©tìrboholy
Banana Chiquíta vs. Modrý Svinì A 2:0 2018-11-15 19:15:00 Koráb
Green shock FC vs. Banana Chiquíta 3:5 2018-09-10 20:15:00 Zábìhlice
Steve vs. Banana Chiquíta 1:5 2018-06-21 19:00:00 Pra¾aèka
Banana Chiquíta vs. Gumídci Méïové FC 13:2 2018-06-07 19:00:00 Pra¾aèka
Banana Chiquíta vs. Modrý Svinì A 3:2 2018-05-24 19:15:00 Koráb
Banana Chiquíta vs. Palouk SK 7:3 2018-05-08 19:00:00 Pra¾aèka
Banana Chiquíta vs. Eden 1999 3:1 2018-04-05 20:45:00 Hostivaø
Sporèestr City FC vs. Banana Chiquíta 2:7 2017-12-07 19:30:00 Hostivaø
Banana Chiquíta vs. Bílá pohroma 3:1 2017-11-23 20:15:00 Pra¾aèka
Yellow Dildos A vs. Banana Chiquíta 0:6 2017-11-16 19:30:00 Mikulova
Banana Chiquíta vs. GoGo 1.NC 4:0 2017-11-02 18:15:00 Dìkanka
Banana Chiquíta vs. Lucián FC B 4:1 2017-10-05 20:30:00 Koráb
Banana Chiquíta vs. Fugas CF A 6:2 2017-09-14 19:30:00 Èechie Smíchov
Banana Chiquíta vs. TBC Lachtan A 6:5 2017-09-07 19:00:00 Pra¾aèka
Banana Chiquíta vs. Rù¾oví delfínci 97,2 6:1 2017-06-13 18:00:00 Hrabákova
Prokaryota FZ vs. Banana Chiquíta 1:5 2017-06-08 17:00:00 Hanspaulka
Banana Chiquíta vs. Planners Prague FC 9:2 2017-06-01 20:30:00 ©tìrboholy
Homunculus vs. Banana Chiquíta 3:7 2017-05-23 19:15:00 Hrabákova
Banana Chiquíta vs. Tamu Pua 1.FC A 6:0 2017-05-16 17:00:00 Hanspaulka
GE Team vs. Banana Chiquíta 0:6 2017-05-11 19:00:00 Motorlet
Banana Chiquíta vs. El Barto 5:2 2017-04-25 19:30:00 Pøední kopanina
DHL Brohemians vs. Banana Chiquíta 0:7 2017-04-20 19:15:00 ©tìrboholy
Banana Chiquíta vs. Green shock FC 5:0 2016-10-31 20:15:00 Zábìhlice
Alkohol Vr¹ovice FC vs. Banana Chiquíta 1:2 2016-09-13 18:15:00 Mikulova
S nadhledem vs. Banana Chiquíta 3:8 2016-06-20 19:00:00 Zábìhlice
Nikdo nikde vs. Banana Chiquíta 0:6 2016-05-30 20:30:00 ©tìrboholy
Banana Chiquíta vs. Lucián FC B 4:3 2016-05-24 20:45:00 Mikulova
Litrpùl FC vs. Banana Chiquíta 3:4 2016-05-16 20:45:00 Dìkanka
Banana Chiquíta vs. Banditi z Palmovky 5:0 2016-04-04 20:15:00 Meteor
Dirty Bastards vs. Banana Chiquíta 1:4 2015-09-15 19:45:00 Hrabákova
Stra¹nická ¹lechta vs. Banana Chiquíta 1:7 2014-12-04 19:30:00 Mikulova
Banana Chiquíta vs. Sokol Picasso 3:1 2014-11-20 19:30:00 Mikulova
Banana Chiquíta vs. Reage boys 5:0 2014-11-06 20:15:00 Pra¾aèka
Banana Chiquíta vs. Gepard AFC 4:2 2014-10-13 20:15:00 Na ©ancích
Banana Chiquíta vs. V©SK MFF UK B 1:0 2014-10-09 20:45:00 Mikulova
1.FP Praha vs. Banana Chiquíta 1:7 2014-10-02 20:45:00 Mikulova
Útlum vs. Banana Chiquíta 1:6 2014-09-11 19:00:00 Pra¾aèka
Banana Chiquíta vs. Torpedo Cannabis 6:0 2014-09-04 19:00:23 Pra¾aèka
V©SK MFF UK vs. Banana Chiquíta 4:5 2014-08-19 18:45:00 Pra¾aèka
Sorry FC vs. Banana Chiquíta 2:4 2014-08-05 17:30:00 Pra¾aèka
ONBLACK vs. Banana Chiquíta 1:4 2014-07-21 18:45:00 Pra¾aèka
Banana Chiquíta vs. Omlékované Sojky 3:1 2014-07-14 17:30:00 Pra¾aèka
Banana Chiquíta vs. Vibromax 1985 5:2 2014-07-07 18:45:02 Pra¾aèka
Tlakové galo¹e vs. Banana Chiquíta 2:7 2014-06-23 18:30:00 Hrabákova
Banana Chiquíta vs. Stará garda 6:0 2014-06-09 19:00:00 Pra¾aèka
Pra¾¹tí lvi vs. Banana Chiquíta 1:2 2014-05-12 20:15:00 Pra¾aèka
Banana Chiquíta vs. PAVAPA Motl 10:1 2014-04-14 19:00:00 Pra¾aèka
Banana Chiquíta vs. TBC Lachtan A 2:0 2013-11-12 20:45:00 Mikulova
Steve vs. Banana Chiquíta 1:3 2013-11-05 19:00:00 Pra¾aèka
Banana Chiquíta vs. Slamník I.USP 7:1 2013-10-29 18:15:00 Hanspaulka
GoHosp PK vs. Banana Chiquíta 0:2 2013-09-24 19:30:00 Slivenec
Banana Chiquíta vs. Výtr¾ník HFC 3:0 2013-09-10 20:15:00 Pra¾aèka
Banana Chiquíta vs. J paví Ø 9:0 2013-06-25 18:15:00 Mikulova
Pivní pohoda AC vs. Banana Chiquíta 1:2 2013-05-28 19:30:00 Mikulova
Banana Chiquíta vs. Merck stars 2:0 2013-05-21 19:30:00 Mikulova
Petøiny 09 FC vs. Banana Chiquíta 0:4 2013-05-07 19:30:00 Hanspaulka
Banana Chiquíta vs. Síla vùle 4:0 2013-04-30 18:15:00 Mikulova
Pivojs s.r.o.1.FC vs. Banana Chiquíta 0:7 2013-04-23 19:45:00 Hrabákova
Junior Motol vs. Banana Chiquíta 0:4 2013-04-16 19:45:00 Hrabákova
Banana Chiquíta vs. Koberce Trend ARG 4:0 2013-04-11 20:45:00 Mikulova
Bandidoz vs. Banana Chiquíta 2:3 2013-03-28 19:00:00 Pra¾aèka
Pozdní sbìr 2 vs. Banana Chiquíta 3:4 2012-11-28 18:15:00 Mikulova
Banana Chiquíta vs. Inter Bubeneè 4:3 2012-10-15 19:15:00 Dolme
Merck stars vs. Banana Chiquíta 1:6 2012-06-25 19:45:00 Hrabákova
Banana Chiquíta vs. Pivní pohoda AC 4:0 2012-06-20 20:45:00 Mikulova
Pirelli vs. Banana Chiquíta 0:6 2012-05-28 19:45:00 Hrabákova
Banana Chiquíta vs. Nikdo nikde 4:1 2012-05-14 19:00:00 ©tìrboholy
Medicína vs. Banana Chiquíta 2:3 2012-05-07 20:45:00 Mikulova
Banana Chiquíta vs. Legends are back 3:1 2012-04-23 18:15:00 Hostivaø
Don Giovanni vs. Banana Chiquíta 2:3 2012-04-16 18:15:00 Dìkanka
Banana Chiquíta vs. Delivery FC 5:3 2012-04-11 17:00:00 Zárubova
Banana Chiquíta vs. STS Chvojkovice - Brod 5:0 2012-04-02 18:30:00 Hrabákova
Banana Chiquíta vs. RAF Jinonice 7:1 2011-11-21 19:30:00 Mikulova
Banana Chiquíta vs. Pirelli 9:3 2011-11-07 19:45:00 Hrabákova
Banana Chiquíta vs. GoHosp PK 5:3 2011-10-17 19:30:00 Bìchovice
Don Giovanni vs. Banana Chiquíta 2:5 2011-10-12 18:15:00 Novoborská
Banana Chiquíta vs. Bronx KKK A 4:1 2011-10-03 20:15:00 ©tìrboholy
Banana Chiquíta vs. Vyzunk FM 5:1 2011-09-19 19:00:00 Pra¾aèka
1.FC ®i¾kov vs. Banana Chiquíta 0:6 2011-09-12 20:30:00 SC Bìchovice
Banana Chiquíta vs. Farkáò 92 1.FC 3:2 2011-05-09 17:00:00 Aritma
Bakera vs. Banana Chiquíta 2:4 2011-04-04 18:15:00 Podvinný mlýn
Banana Chiquíta vs. Tlakové Galo¹e 3:2 2011-03-28 18:30:00 Hrabákova
Banana Chiquíta vs. Sokol Vysoèany C 6:0 2010-11-28 11:15:00 Zákostelní
Banana Chiquíta vs. Mystique Dynamo CF 3:2 2010-11-06 10:00:00 Zákostelní
Kumpáni vs. Banana Chiquíta 2:7 2010-10-23 13:45:00 Zárubova
Banana Chiquíta vs. Inter Ohradní 1:0 2010-10-16 12:30:00 Zárubova
Tycho de Brahe FC A vs. Banana Chiquíta 4:5 2010-10-09 10:00:00 Tempo
Banana Chiquíta vs. Integrita Jinonice 3:2 2010-10-02 13:45:00 Pra¾aèka
Banana Chiquíta vs. Výtr¾ník HFC 6:1 2010-09-15 20:45:00 Mikulova
Ruzynì 1995 AC vs. Banana Chiquíta 4:9 2010-06-14 19:30:00 Stodùlky
Køídla Ïáblic vs. Banana Chiquíta 1:2 2010-05-31 20:45:00 Mikulova
Banana Chiquíta vs. Bratøi v triku 5:0 2010-05-10 20:45:00 Mikulova
Autobazar Duo A vs. Banana Chiquíta 1:6 2010-04-26 20:45:00 Mikulova
Banana Chiquíta vs. Bronx KKK A 5:1 2010-04-19 20:15:00 ©tìrboholy
J.R.Club A vs. Banana Chiquíta 2:5 2009-11-03 18:15:00 Bìchovice
Banana Chiquíta vs. Bum bar PV A 6:0 2009-09-15 19:00:00 Pra¾aèka
Sebranka FC A vs. Banana Chiquíta 1:4 2009-06-01 20:15:00 Meteor
Banana Chiquíta vs. Bum bar PV A 12:0 2009-05-13 19:00:00 Pra¾aèka
Banana Chiquíta vs. Rychlí hro¹i APK 2:1 2009-05-06 19:45:00 ©tìrboholy
Ekonom WT vs. Banana Chiquíta 2:4 2009-04-27 19:30:00 Aritma
Banana Chiquíta vs. Borussia Bubeneè 6:0 2009-04-20 19:30:00 Hanspaulka
Deportivo Estudiantil FC vs. Banana Chiquíta 2:9 2008-12-06 11:15:00 Zákostelní
President FC vs. Banana Chiquíta 2:5 2008-11-10 19:00:00 Nebu¹ice
Banana Chiquíta vs. Stará Dáma 6:3 2008-09-22 20:15:00 Pra¾aèka
Banana Chiquíta vs. Hradní Strá¾ 6:0 2008-09-13 08:45:00 TK Sparta
Banana Chiquíta vs. ©achta UK 6:1 2008-09-01 19:30:00 TK Sparta
Folprecht 1.FC vs. Banana Chiquíta 0:6 2008-06-16 19:15:00 Hrabákova
Stará Dáma vs. Banana Chiquíta 0:5 2008-06-07 10:00:00 Pra¾aèka
Banana Chiquíta vs. Autobazar Duo A 6:0 2008-05-26 20:45:00 Novoborská
Banana Chiquíta vs. Ekonom WT 6:0 2008-05-19 19:30:00 Aritma
Banana Chiquíta vs. Nisa AC 5:1 2008-05-06 17:00:00 Angelovova
Banana Chiquíta vs. New Jersey Devils A 6:3 2007-11-25 10:00:00 Zákostelní
Kliïas FC vs. Banana Chiquíta 1:5 2007-11-18 10:00:00 Pra¾aèka
Banana Chiquíta vs. Bened VFK 5:2 2007-10-21 12:30:00 Zákostelní
Banana Chiquíta vs. Sedm Andìlù 1.FC 6:0 2007-10-14 11:15:00 Pra¾aèka
Atlantic vs. Banana Chiquíta 0:3 2007-10-07 12:30:00 Zárubova
S.F.O.T. vs. Banana Chiquíta 3:4 2007-09-16 08:45:00 Tempo
Banana Chiquíta vs. Pra¾ská Legie 2000 3:2 2007-09-09 11:15:00 Pra¾aèka
Banana Chiquíta vs. Zelená Li¹ka Juniors 4:1 2007-06-16 11:15:00 Dìkanka
Chroustova Lokomotiva vs. Banana Chiquíta 1:5 2007-06-03 12:30:00 Pra¾aèka
Do Evropy Nechceme vs. Banana Chiquíta 0:4 2007-05-20 13:45:00 Zárubova
Banana Chiquíta vs. Arctica Islandica 4:1 2007-05-12 15:00:00 Pra¾aèka
Améby AFC vs. Banana Chiquíta 3:5 2007-05-06 10:00:00 Tempo
Komtupapa vs. Banana Chiquíta 1:2 2007-04-21 12:30:00 Pra¾aèka
Banana Chiquíta vs. Káca FC 11:5 2007-04-14 12:30:00 Zárubova
Junior Motol vs. Banana Chiquíta 3:4 2007-04-07 12:30:00 Tempo
Banana Chiquíta vs. Borussia Dort¹punt 4:3 2007-04-01 13:45:00 Pra¾aèka
SAS Fans vs. Banana Chiquíta 0:4 2006-12-03 11:15:00 Pankrác
Banana Chiquíta vs. Medicína 4:2 2006-11-19 11:15:00 Pra¾aèka
Kapr Tým 86 A vs. Banana Chiquíta 3:7 2006-11-12 10:00:00 Zákostelní
Blue Devils vs. Banana Chiquíta 0:1 2006-10-15 11:15:00 Pra¾aèka
Banana Chiquíta vs. ©otgani 1:0 2006-10-01 11:15:00 Pra¾aèka
Angmar A vs. Banana Chiquíta 2:3 2006-09-24 11:15:00 Zákostelní
FC Roho¾ník United A vs. Banana Chiquíta 1:2 2006-06-25 11:15:00 Hrdloøezy
Pradox 1.FC vs. Banana Chiquíta 2:3 2006-06-11 11:15:00 Zelená li¹ka
Banana Chiquíta vs. Paradise 91 6:0 2006-06-04 11:15:00 Pankrác
Banana Chiquíta vs. Modrý Balet 6:0 2006-05-21 11:15:00 Podvinný mlýn
Banana Chiquíta vs. Chroustova Lokomotiva 4:1 2006-05-20 12:30:00 Hagibor
Corleone vs. Banana Chiquíta 2:4 2006-04-23 11:15:00 Karlín
Banana Chiquíta vs. UNI Lu¾iny 7:0 2006-04-08 15:00:00 Pra¾aèka
Banana Chiquíta vs. Black Angels 1.FC 6:2 2006-04-02 11:15:00 Hagibor
©ach»or Praha CF vs. Banana Chiquíta 2:7 2005-12-10 12:30:00 Junior
Banana Chiquíta vs. Stars Beer 3:2 2005-11-26 13:45:00 Pra¾aèka
Spartakus FC vs. Banana Chiquíta 1:6 2005-11-19 12:30:00 Pankrác
Banana Chiquíta vs. FC Roho¾ník United B 8:2 2005-11-12 13:45:00 Pra¾aèka
Plameòáci 1.FC vs. Banana Chiquíta 1:5 2005-11-05 15:00:00 Hagibor
Banana Chiquíta vs. Kvìták 2:1 2005-10-22 15:00:00 Pankrác
Kodymka FC vs. Banana Chiquíta 0:5 2005-10-15 15:00:00 Zákostelní
Banana Chiquíta vs. Kapr Tým 86 B 8:2 2005-10-08 13:45:00 Pankrác
Banana Chiquíta vs. Bohemia Chips TJ A 6:3 2005-09-17 12:30:00 TK Sparta
FC Morna To Zaøídí vs. Banana Chiquíta 0:9 2005-06-26 11:15:00 Pra¾aèka
Banana Chiquíta vs. Krabice 6:0 2005-06-12 11:15:00 Hrdloøezy
Hasièi Prùhonice vs. Banana Chiquíta 1:2 2005-06-05 10:00:00 Hrdloøezy
Banana Chiquíta vs. FÒ Habet Praha 4:1 2005-05-29 10:00:00 Pankrác
Fernet Team Øíèany vs. Banana Chiquíta 1:5 2005-05-22 10:00:00 Hrdloøezy
Banana Chiquíta vs. TMK Èerný Konì 3:2 2005-05-15 08:45:00 Pra¾aèka
Banana Chiquíta vs. Slavia Gans 10:0 2005-05-08 16:15:00 Hagibor
Anální Ofenziva vs. Banana Chiquíta 0:9 2005-05-01 08:45:00 Pankrác
Banana Chiquíta vs. FK Alej B 3:0 2005-04-24 11:15:00 Hagibor
Banana Chiquíta vs. No»a FC 4:2 2005-04-03 10:00:00 Pankrác
CF Ramutant vs. Banana Chiquíta 1:3 2003-10-18 11:15:00 Podvinný mlýn
Banana Chiquíta vs. CC Praga Calcio 6:3 2003-10-11 11:15:00 Pra¾aèka
©ejk Peterka vs. Banana Chiquíta 0:1 2003-06-28 08:45:00 Pankrác
Banana Chiquíta vs. Sturm Und Drung 1:0 2003-06-08 15:00:00 Pankrác
Stars Of The Shadow vs. Banana Chiquíta 2:4 2003-06-07 08:45:00 Pankrác
Banana Chiquíta vs. No»a FC 1:0 2003-06-01 15:00:00 Pankrác
FC Green Shock vs. Banana Chiquíta 2:4 2003-05-03 11:15:00 Zelená li¹ka
Banana Chiquíta vs. Ïábelský Chechtot 6:0 2003-04-26 11:15:00 Pankrác
Bröndby Codein IF vs. Banana Chiquíta 0:4 2003-04-19 10:00:00 Pankrác
Banana Chiquíta vs. Vulkán FC 2:1 2003-04-05 08:45:00 Hagibor
Banana Chiquíta vs. Dream Team 2:0 2001-10-27 13:45:00 Pankrác
Banana Chiquíta vs. FC Arseanal 2:1 2001-09-17 17:25:00 Viktoria ®i¾kov
Libeò SK A vs. Banana Chiquíta 3:6 0000-00-00 00:00:00 Korábova
Mapa Statistik