Graf četnosti výsledků


Osa Y - Počet zápasů
Osa X - Výsledek